درباره ما

khaaaaaaaaaaaat

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:‌

مریم سامانی دکتری تخصصی روانشناس بالینی و استاد دانشگاه
خانواده و زوج درمانی ، فردی ، سلامت جنسی ، خیانت

 تهران سعادت آباد ، خیابان علامه جنوبی ٬ ساختمان شماره ۸۰ (ساختمان علامه) 
تلفن:
۰۹۰۲۰۱۱۵۱۲۳ | ۰۲۱-۸۸۵۸۴۱۶۰

ایمیل: Khatesalamat.clinic@gmail.com

زمینه فعالیت: تخصصی روانشناسی

زمینه رسانه اجتماعی و فرهنگی

زیر نظر هیات تحریریه