رابطه سرطان با دلبستگی ناایمن و اختلال استرس پس از سانحه

خط سلامت: میان دلبستگی،افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه رابطه است.

رابطه سرطان با دلبستگی ناایمن و اختلال استرس پس از سانحه

به گزارش خط سلامت هدف این مطالعه بررسی تغییرات ابعاد دلبستگی، اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی از اول ماه پنجم درمان بود.

همچنین ارتباط ابعاد اجتناب، اضطراب دلبستگی و اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی در زنانی که تشخیص سرطان تخمدان، آندومتریوز و دهانه رحم داشتند مورد ارزیابی قرار گرفت.

این زنان دانمارکی 20 تا 75 سال داشتند و همگی تحت جراحی سرطان قرار گرفته بودند و برنامه توانبخشی به آنان ارائه شده بود و پرسشنامه های دلبستگی، تروما و افسردگی را در ابتدای درمان سرطان و 5ماه پس از درمان کامل کرده بودند.

اضطراب دلبستگی در 2 سرطان

نتایج نشان داد بین اضطراب دلبستگی در زنان مبتلا به سرطان تخمدان و اختلال استرس پس از سانحه رابطه ی معنادار وجود داشته و در بین مبتلایان به سرطان آندومتریوز افسردگی دیده می شود و رابطه بین اضطراب دلبستگی با اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی وجود دارد.

رابطه افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه در سرطان

نتایج نشان داد افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه دربیماران مبتلا به سرطان تخمدان و گردن رحم شیوع داشت.

انجام برنامه های توانبخشی با توجه به بعد اضطراب دلبستگی امکان تاثیر غیرمستقیم را بر اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی ایجاد می کند. برای ورود به صفحه ی اینستاگرام کلیک کنید. تمام مطالب سایت اختصاصی و توسط تحریریه خط سلامت تولید شده است، استفاده با ذکر منبع و لینک دهی بلامانع است.

ارسال نظر

خط سلامت
فیلم ها
گزارش ویژه
پادکست
اتاق درمان