کابوس های شبانه با ویژگی شخصیت مرتبط است / اگر کابوس می بینید بخوانید

خط سلامت: کابوس دیدن با ویژگی شخصیت و یا با بیماری های روانی ارتباط دارد؟ متخصصان می گویند افرادی که تمایل بیشتری به تجربه دارند، اغلب کابوس می بینند.

کابوس های شبانه با ویژگی شخصیت مرتبط است / اگر کابوس می بینید بخوانید

کابوس های شبانه با شخصیت های روان رنجور ارتباط دارد .

به گزارش خط سلامت یک مطالعه جدید که ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و تجربیات کابوس‌های شبانه را بررسی می‌کند، نشان می‌دهد افرادی که تمایل بیشتری به تجربه دارند، اغلب کابوس‌های شبانه را تجربه می‌کنند.

کابوس شبانه و شخصیت

از سوی دیگر افرادی که دارای سطوح بالاتر روان رنجورخویی هستند، بیشتر از کابوس دیدن ناراحت می شوند.

کابوس یک رویای طولانی و بسیار ناخوشایند است معمولاً شامل تلاش‌هایی برای اجتناب از تهدیدهایی برای بقا، امنیت یا تمامیت فیزیکی است.

کابوس های تروماتیک

کابوس ها می توانند به دنبال رویدادهای آسیب زا باشند و به آن کابوس های تروماتیک گفته می شود. با این حال، کابوس ها همچنین می توانند به رویدادهای آسیب زا مرتبط نباشند، به این معنی که هیچ محرک قابل تشخیصی برای آنها وجود ندارد.

ارسال نظر

خط سلامت
فیلم ها
گزارش ویژه
پادکست
اتاق درمان